Declarație cu privire la protecția datelor

În cele ce urmează vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal cu ocazia folosirii site-ului nostru de web.

Entitate responsabilă

Entitatea responsabilă în accepțiunea reglementărilor legale privind protecția datelor este:

BETE Europe GmbH
Lothringer Allee 2
D44805 Bochum
Germany
Phone: +49-(0) 234-4147920-0
E-Mail for inquiries: info@bete-europe.com

Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor după cum urmează:

Alexander Christoph
Ext. Datenschutz- Beautragter
alexander.christoph@pcm-gmbh.de

aggeris IT GmbH
Waldstr. 14 | 44267 Dortmund
Tel: +49 2331 34089-288 | Fax: +49 2331 3408911
Geschäftsführung: Claas Mehrwald
Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Colectarea datelor cu caracter general

Când accesați site-ul nostru de web, sunt colectate și stocate în fișierele log ale serverului cu ocazia acestei interogări acele date pe care ni le transmite browser-ul dumneavoastră. Aceste date sunt necesare pentru punerea la dispoziție a conținuturilor și serviciilor site-ului nostru de web și servesc la afișarea conformă a site-ului de web și pentru a garanta siguranța și stabilitatea acestuia. Este vorba despre următoarele date:

 • Adresa IP
 • Data și ora interogării
 • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Solicitarea / selectarea paginilor
 • Statusul accesării / codul de status HTTP
 • Cantitatea de date transmisă
 • Site-ul inițial de web
 • Browser-ul
 • Sistemul de operare și suprafața de control
 • Limba și versiunea software-ului browser-ului

Aceste date nu permit ajungerea la o concluzie nemijlocită referitoare la persoana dumneavoastră și nu sunt folosite de către noi pentru a stabili vreo referire care să vă privească.

Noi evaluăm statistic aceste date anonime pentru a optimiza în mod continuu oferta noastră, tehnica site-ului nostru de web și protecția datelor.

Datele cu caracter personal sunt șterse de regulă automat după 14 zile, în măsura în care vreun alt temei legal să impună ca necesară o stocare mai îndelungată.

Furnizorii de servicii

În măsura în care apelăm pentru anumite funcții din cadrul ofertei noastre la anumiți furnizori de servicii delegați sau vrem să folosim datele dumneavoastră pentru alte scopuri, atunci vă vom informa astfel detaliat pe cuprinsul acestei declarații cu privire la protecția datelor despre procedurile respective.

Cookies

Noi folosim pe site-ul nostru de web așa-numite „cookies“. Sunt astfel desemnate acele fișiere de text, care sunt transmise de către un server pe unitatea de disc a computerului dumneavoastră și care rămân acolo pe durata sesiunii de utilizare sau până la ștergerea lor și prin intermediul cărora ne sunt comunicate anumite informații de individualizare.

În cadrul cookies sunt stocate informațiile dumneavoastră de sistem și de utilizare în raport cu folosirea site-ului nostru de web. Cookies pot conține și un identificator distinct neechivoc, care ne permite nouă și altor furnizori de servicii de pe site de a deosebi sistemul dumneavoastră de alte sisteme și de a-l recunoaște din nou cu ocazia unei noi vizite.

Prin intermediul acestor funcții avem ca scop garantarea și creșterea simplității în utilizare și a funcționalității site-ului nostru de web.

Noi folosim în acest scop pentru site-ul nostru de web cookies persistente. Acele cookies persistente sunt fiecare în parte șterse sau oprite în mod automatizat după o anumită durată prestabilită. Ele sunt prevăzute pentru o nouă recunoaștere a sistemului dumneavoastră chiar și după încheierea sesiunii de utilizare.

Puteți împiedica sau sista oricând folosirea cookies prin intermediul setării corespunzătoare din browser-ul de internet utilizat. Puteți șterge oricând acele cookies deja stocate. Există însă posibilitatea ca fără cookies anumite funcții diverse ale site-ului nostru de web să fie neutilizabile sau doar limitat utilizabile.

De asemenea trebuie să ștergeți ocazional pe cale manuală din browser istoricul de navigare pe web.

E-mail / formular de contact

Dacă intrați în legătură cu noi prin E-mail sau prin formularul de contact atunci datele pe care ni le transmiteți sunt prelucrate de către noi pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. În măsura în care stocarea lor nu mai este necesară, noi ștergem astfel datele transmise sau limitarea acestora. Aceasta se determină în funcție de termenele legale de păstrare.

Formular de comandă

În cazul în care ne solicitați documentații prin intermediul formularului de comandă, datele transmise de dumneavoastră sunt astfel stocate de către noi pentru a vă procesa comanda. Din respectiva rubrică de introducere date folosită rezultă acele date cu caracter personal anume ce ne sunt transmise nouă. Datele cu caracter personal introduse de dumneavoastră sunt colectate și stocate exclusiv pentru scopuri proprii. Noi transmitem mai departe datele dumneavoastră unor terți, spre exemplu către furnizorii unor servicii de coletărie, exclusiv pentru procesarea comenzii dumneavoastră.

Matomo

Noi folosim pentru site-ul nostru de web Matomo, un serviciu de analiză al companiei InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Noua Zeelandă, („Matomo“). Datele sunt folosite exclusiv pentru evaluarea statistică și pentru optimizarea tehnică a ofertei de pe web. Colectarea datelor se efectuează prin intermediul unor mici fișiere de Text (cookies), ce sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a folosirii de către dumneavoastră a site-ului nostru de web. Pentru o mai bună protecție a datelor dumneavoastră adresa IP este astfel anonimizată înaintea stocării acesteia. Informațiile colectate pe această cale nu sunt transmise mai departe către terți. Puteți împiedica stocarea fișierelor cookies prin setarea corespunzătoare din browser-ul dumneavoastră de internet. În acest caz este însă probabil să nu puteți folosi toate funcțiile site-ului nostru de web. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți dezactiva stocarea acestora. Prin folosirea link-urilor de la finalul acestei secțiuni este astfel memorat pe computerul dumneavoastră un așa-numit cookie de Opt Out (pentru opțiunea de renunțare). Prin intermediul acestuia se împiedică stocarea datelor dumneavoastră de către Matomo. Dacă în cadrul unei ștergeri complete a tuturor cookies veți șterge și acel cookie de Opt Out, acesta trebuie reactivat ulterior printr-o nouă folosire a link-ului.

Temeiuri legale

Noi colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv cu respectarea bazelor legale, printre acestea– în cazul achizițiilor intra-europene – mai ales pe baza Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecția datelor (RGPD).

În cazul în care obținem acordul dumneavoastră privind anumite operațiuni de prelucrare pentru anumite scopuri ale prelucrării, atunci temeiul legal al prelucrării este astfel Art. 6 Alin. 1 lit. a RGPD.

Dacă ne sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ducerea la îndeplinire a unui contract încheiat împreună cu dumneavoastră (de ex. livrarea de mărfuri, prestarea de servicii), atunci prelucrarea se desfășoară astfel în temeiul Art. 6 Alin. 1 lit. b RGPD. Aceasta se aplică și unor proceduri aflate într-un raport nemijlocit de interdependență ca de ex. prelucrarea solicitărilor referitoare la produsele, prestările de servicii sau prețurile noastre.

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza unor obligații legale aplicabile, atunci această prelucrare se desfășoară conform cu Art. 6 Alin. 1 lit. c RGPD.

Pentru cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru protecția intereselor dumneavoastră vitale sau ale unei alte persoane fizice, atunci prelucrarea se desfășoară astfel în temeiul Art. 6 Alin. 1 lit. d RGPD.

Independent de bazele legale susmenționate noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Art. 6 Alin. 1 lit. f RGPD, atunci când prelucrarea este necesară cu scopul apărării vreunui interes al nostru legitim, dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră nu vor prevala.

Durata stocării și ștergerea datelor

Noi ștergem sau blocăm datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate prin prezenta sau expiră durata stocării prevăzută prin lege.

Drepturile persoanei vizate

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dumneavoastră sunteți considerată ca fiind persoană vizată în accepțiunea RGPD și vă revin astfel în raport cu noi, din calitatea noastră de entitate responsabilă, următoarele drepturi:

 • Dreptul la informarea privind scopul, categoria, sfera de cuprindere și durata prelucrării (Art. 15 RGPD)
 • Dreptul la rectificarea datelor stocate (Art. 16 RGPD)
 • Dreptul la ștergerea datelor stocate (Art. 17 RGPD)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (Art. 18 RGPD)
 • Dreptul la notificarea destinatarilor datelor de către noi, din calitatea noastră de responsabili, privind exercitarea drepturilor la rectificare, la ștergere și la restricționarea prelucrării (Art. 19 RGPD)
 • Dreptul la portabilitatea datelor într-un format care poate fi citit automat (Art. 20 RGPD)
 • Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor (Art. 21 RGPD)
 • Dreptul la retragerea acordului exprimat prin declarația de consimțământ depusă conform legislației generale privind protecția datelor (Art. 7 Alin. 3 RGPD)
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată (Art. 22 RGPD)
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD)

Vă rugăm să vă adresați în acest sens responsabilului nostru cu protecția datelor anterior menționat.

Matomo Opt-Out

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design