Protecţia Datelor

Organismul responsabil

Organismul responsabil în sensul reglementărilor legale privind protecţia datelor este:
BETE Deutschland GmbH
Dr.-C.-Otto-Straße 190
44879 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 / 936 107
E-mail info@bete-deutschland.de

Colectarea datelor generale

Dacă accesaţi pagina noastră web, se vor colecta diverse date cu caracter general şi se vor salva în fişiere log ale serverului. Este vorba despre date necesare pentru a putea pune la dispoziţie conţinuturile şi serviciile paginii noastre web. Aceste date nu permit o identificare directă a persoanei dvs. şi nu sunt utilizate de noi pentru a stabili o relaţie cu persoana dvs. Este vorba în special despre date despre adresa dvs. IP, browser-ul dvs. de Internet, data şi ora solicitării dvs., paginile de Internet ale website-ului nostru accesate de dvs., sistemul de operare utilizat de dvs., furnizorul dvs. de Internet şi pagina de Internet din care aţi ajuns la website-ul nostru. Acest tip de date anonime sunt evaluate de noi cu scopul de a ne îmbunătăţi în permanenţă oferta şi tehnica website-ului şi de a optimiza protecţia datelor.

Cookies-uri

Pe website-ul nostru utilizăm aşa-zise „cookie-uri“. Acestea sunt fişiere de text care sunt transferate de pe un server pe hard discul computerului dvs. şi care, în funcţie de tipul cookie-urilor şi de setările browser-ului dvs. de Internet rămân pe computerul dvs. pe durata şedinţei sau până la ştergerea lor. În cookie-uri se salvează informaţii despre sistem şi utilizare, cu privire la utilizarea website-ului nostru. Cookie-urile pot conţine un identificator unic, care ne permite nouă şi altor furnizori de pagini web să deosebim sistemul dvs. de alte sisteme şi să îl recunoaştem la o nouă vizită. Prin folosirea de cookie-uri garantăm uşurinţa utilizării website-ului şi funcţionarea acestuia.
Puteţi împiedica oricând utilizarea de cookie-uri, făcând setarea corespunzătoare în browser-ul de Internet utilizat. Cookie-urile deja salvate pot fi şterse în orice moment. Totuşi fără cookie-uri este posibil ca diverse funcţii ale website-ului nostru să nu poată fi utilizate sau să poată fi utilizate doar limitat.

E-mail

Dacă ne contactaţi prin e-mail, vom salva datele comunicate de dvs. pentru a vă putea răspunde la întrebări.

Formular de contact

Dacă ne contactaţi prin formularul de contact de pe website-ul nostru, vom salva datele comunicate de dvs. pentru a vă putea răspunde la întrebări.

Formular de comandă

Dacă solicitaţi documente prin formularul nostru de comandă, vom salva datele comunicate de dvs. pentru a vă putea prelucra comanda. Datele cu caracter personal care ne sunt transmise reies din masca de introducere date pe care o utilizaţi pentru a plasa comanda. Datele cu caracter personal introduse de dvs. vor fi colectate şi salvate exclusiv în scopuri proprii. Transmitem datele dvs. terţilor, de exemplu firmelor de curierat, de asemenea exclusiv pentru prelucrarea comenzii dvs.

Matomo

Utilizăm pentru website-ul nostru Matomo, un serviciu de analiză al InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Noua Zeelandă, („Matomo“). Datele se colectează exclusiv pentru evaluarea statistică şi optimizarea tehnică a ofertei web. Colectarea de date se face prin intermediul a mici fişiere de text (cookie-uri), care sunt salvate pe computerul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării website-ului nostru de către dvs. Pentru o mai bună protecţie a datelor dvs., adresa IP este anonimizată înainte de a fi salvată. Informaţiile colectate pe această cale nu sunt redirecţionate către terţi. Puteţi împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs. de Internet. În acest caz este însă posibil să nu mai puteţi utiliza toate funcţiile website-ului nostru. Dacă nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dvs., puteţi dezactiva salvarea. Prin utilizarea linkului de la finalul acestei secţiuni, pe computerul dvs. se salvează un aşa-zis opt-out-cookie. În acest fel se împiedică ca Mamoto să vă salveze datele. Dacă în cadrul unei ştergeri complete a tuturor cookie-urilor ştergeţi şi opt-out-cookie, acesta trebuie activat mai târziu printr-o nouă utilizare a linkului.

Protecţia datelor în procedura de aplicare

Colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal ale aplicanţilor în scopul derulării procedurii de aplicare, inclusiv pe cale electronică. Acest lucru este valabil mai ales dacă un aplicant ne transmite documentele corespunzătoare de aplicare pe cale electronică, de exemplu prin e-mail. Dacă se ajunge la încheierea unui contract de angajare, datele transmise sunt stocate în scopul derulării contractului de muncă, cu respectarea normelor legale. Dacă nu se ajunge la încheierea unui contract de angajare, documentele de aplicare vor fi şterse automat la trei  luni după ce se comunică decizia de refuz, în măsura în care acestei ştergeri efectuate de către noi nu i se opun alte interese legitime. Alte interese legitime în acest sens pot fi, de exemplu, obligaţiile de a aduce probe într-o procedură în conformitate cu Legea generală privind egalitatea de tratament (prescurtată AGG).

Baze legale

Colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv pe baze legale, în special pe baza Regulamentului General privind Protecţia Datelor al Uniunii Europene (RGPD). Când obţinem consimţământul dvs. pentru operaţii de prelucrare în anumite scopuri, baza legală pentru prelucrare o constituie art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. Când avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini un contract încheiat cu dvs. (de ex. livrarea de mărfuri, prestarea de servicii), prelucrarea se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. B din RGPD. Acest lucru este valabil şi pentru operaţii aflate în directă legătură cu acestea, ca de ex. procesarea de solicitări care privesc produsele, serviciile sau preţurile noastre. Când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în virtutea obligaţiilor legale, acest lucru se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. C din RGPD. În cazul puţin probabil în care avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a proteja interesele dvs. vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice, prelucrarea se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. d din RGPD. Independent de bazele legale menţionate mai sus, vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, atunci când prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes legitim al nostru sau al unui terţ, în măsura în care interesele dvs., drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale nu prevalează.

Durata salvării şi ştergerea datelor

Ştergem sau blocăm date cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale, dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile menţionate aici sau dacă expiră durata de stocate stabilită prin lege.

Drepturile persoanei vizate

Când vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveţi calitatea de persoană vizată în sensul RGPD şi aveţi faţă de noi, în calitate de responsabil, dreptul de a fi informat/-ă cu privire la scopul, tipul, volumul şi durata prelucrării, dreptul la rectificarea datelor salvate, dreptul la ştergerea datelor salvate, dreptul la limitarea prelucrării datelor, dreptul ca noi, în calitate de responsabil, să informăm destinatarul datelor cu privire la exercitarea drepturilor de rectificare, ştergere şi limitare a prelucrării, dreptul la transmisibilitatea datelor într-o formă lizibilă electronic, dreptul de a se opune prelucrării datelor, dreptul de revocare a Declaraţiei de consimţământ făcute în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor, dreptul de neparticipare la o decizie automatizată, precum şi dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere. Vă rugăm să vă adresaţi însărcinatului nostru cu protecţia datelor.

Însărcinat cu protecţia datelor

Puteţi contacta însărcinatul nostru cu protecţia datelor după cum urmează:
Adlex GmbH
Huestraße 23
44791 Bochum
Telefon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb@adlex.de

Matomo Opt-Out

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design