Date de identificare

Informaţii obligatorii în concordanţă cu 6 TDG

Companie: BETE Deutschland GmbH

Contact: info[at]bete-deutschland.de

Adresă
Dr.-C.-Otto-Straße 190

44879 Bochum, Deutschland
D-44879 Bochum, Germania

Phone +49 (0) 234 / 936 107 - 0
Telefon +49 (0) 234/936 107 - 0

Fax +49 (0) 234 / 936 107 - 25
Fax +49 (0) 234/ 936 107 - 25

Înregistrată la Registrul Comerţului din Bochum sub nr: HRB 4284

Director general: Joerg Mantel

Cod fiscal: DE 124 077 042

Webdesign and CMS-Setup: Selisky Design

Content-Management-System: Contao

Denunţarea pretenţiilor

1. Conţinutul website - ului
Autorul îşi rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru topica, corectitudinea, complexitatea şi calitatea informaţiilor furnizate.
Pretenţiile privind orice pagubă cauzată de folosirea oricărei informaţii furnizate, inclusiv a oricărei informaţii care este incompletă sau incorectă va fi respinsă.
Toate ofertele sunt fără obligaţie.Părţi din paginile site -ului sau publicarea completă, inclusiv toate ofertele şi informaţiile pot fi extinse, schimbate sau şterse parţial sau total de către autor fără o informare prealabilă.

2.Referinţe şi legături
aceste pagini, decât în măsura în care autorul cunoaşte, pe deplin, faptul că aceste informaţii au un conţinut ilegal şi ar fi apt să prevină ca utilizatorii site - ului să vizualizeze acele pagini.
În cazul în care va fi cauzată o pagubă datorită folosirii informaţiilor prezentate acolo, numai autorul paginilor respective poate fi tras la răspundere, nu acela care a făcut legătura cu aceste pagini.
Mai mult decât atât, autorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun material publicat de către participanţii la discuţii pe forum sau pentru mesajele postate de către aceştia în cărţile de oaspeţi sau pe listele de mailuri prevăzute pe pagina lui.

3. Dreptul de autor
Autorul intenţionează să nu folosească niciun material cu drepturi de autor rezervate, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să indice dreptul de autor pentru respectivul obiect.
Dreptul de autor pentru orice material creat de autor este rezervat.Orice duplicare sau folosire a unor astfel de diagrame, sunete sau texte în alte publicaţii electronice sau tipărite nu este permisă fără autorizarea acesteia de către autor.

4. Forţa legală a denunţării pretenţiilor
Această denunţare a pretenţiilor trebuie privită ca parte integrantă a publicaţiei de pe internet la care aţi fost îndrumat.
Dacă secţiuni sau formulări individuale ale acestui text nu sunt legale sau corecte, conţinutul sau validitatea celorlalte părţi nu vor fi influenţate de acest fapt.

 

 

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design